Lekarze
Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem specjalistą z dziedziny psychiatrii. Jego pacjenci to osoby, które mają zaburzenia psychiczne występujące samodzielnie lub z innymi chorobami medycznymi. Bada wszystkie nieprawidłowe objawy, określa kurację i leczenie oraz zapobiega pojawianiu się kolejnym problemom.

Aby stwierdzić, skąd biorą się przyczyny zaburzeń psychicznych lekarz bada możliwe źródła problemu, między innymi uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, społeczne oraz rodzinne i genetyczne. Lekarz ocenia, jakiego leczenia wymaga pacjent i jak bardzo zaawansowana jest choroba. Ocena choroby pacjenta jest możliwa poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, w którym specjalista dowiaduje się o istniejących objawach, częstotliwości ich występowania oraz czasie ich trwania. Dodatkowo psychiatra obserwuje pacjenta i kieruje go na badania, które pomogą zdiagnozować chorobę. Po zebraniu wszystkich ważnych informacji psychiatra jest w stanie ustalić, jakie zaburzenie psychiczne dotyczy danego pacjenta.

Prawidłowa diagnoza jest najważniejszym etapem powrotu do zdrowia. Kolejnym procesem jest leczenie. Zazwyczaj opiera się ono na stosowaniu środków farmakologicznych, i uczęszczaniu na psychoterapię, która pozwoli nabrać nowych umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Niekiedy zdarza się, że do całkowitego wyleczenia potrzebna jest interwencja innego specjalisty np. neurochirurga. Stan pacjenta podczas leczenia jest cały czas kontrolowany. Brak poprawy świadczy o źle dobranym leczeniu - w takim przypadku należy zmienić środki farmakologiczne lub zasady leczenia.

Wizyta u psychiatry

Psychiatra nie tylko diagnozuje pojedynczych pacjentów i zaleca im leczenie. Specjalista ma możliwość przeprowadzania spotkań w grupach dla osób o podobnym problemie lub organizuje spotkania dla rodzin, w których jedna osoba cierpi na zaburzenia psychiczne. Lekarz może także być bardzo przydatną osobą w sprawach sądowych i ubezpieczeniowych. Psychiatrzy to także osoby, które dokonują badań i naukowych odkryć w dziedzinie psychiatrii. Ich wiedza i doświadczenie sprawia, że są doskonałymi wykładowcami lub autorami artykułów w prasie.

Psychiatra pracuje zazwyczaj indywidualnie, lecz zdarza się, że współpracuje z innymi specjalistami w swojej dziedzinie oraz z pomocnym personelem medycznym, m.in. pielęgniarkami. W zależności od miejsca pracy psychiatry, jago nadzór sprawują inne osoby - w szpitalu - ordynator, w przychodni - kierownik, na uczelni - dziekan. Psychiatra może być także przełożonym zespołu terapeutycznego, który tworzą psycholodzy, pielęgniarki oraz terapeuci.

Zobacz również
Lekarze

Ortopeda to specjalista zajmujący się zagadnieniami, które związane są z diagnozowaniem, rehabilitacją i leczeniem chorób związanych z narządami ruchu, takimi jak stawy, kości, czy...

Okulistyka znana od wieków Każdy zdrowy człowiek posiada 5 zmysłów, którymi przyswaja zewnętrzne bodźce. Najwięcej informacji otrzymujemy za pomocą narządów wzroku czyli oczu. To...

Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony pediatrom. Czym zajmują się specjaliści wykonujący ten zawód? Co trzeba zrobić, aby zostać pediatrą? Zapraszamy do lektury. Kto może zostać...