Lekarze
Specjalista reumatolog

Reumatolog rozpoznaje, różnicuje i leczy różnego rodzaju nieurazowe schorzenia układy ruchu - układowe choroby tkanki łącznej oraz zapalne i niezapalne schorzenia układu ruchu, w tym układu kostnostawowego i tkanek miękkich. Poza tym podejmuje działania promujące zdrowie i zapobieganie chorobom reumatycznym.

Zadania i obowiązki:

 • badanie przedmiotowe i podmiotowe,
 • nawiązywanie kontaktu i współpraca z chorym i jego rodziną,
 • kierowanie materiału biologicznej na badania dodatkowe - biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne,
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe - radiologiczne, tomograficzne, rezonans magnetyczny, izotopowe oraz na konsultacje do innych lekarzy,
 • przeprowadzanie prób czynnościowych narządów i układów,
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, a także blokad i wstrzyknięć dostawowych,
 • interpretowanie oraz ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych,
 • ustalenie rozpoznania lekarskiego lub rozpoznania wymagającego dalszej weryfikacji,
 • leczenie chorób stawów, kości, mięśni oraz tkanki łącznej - reumatoidalne zapalenie stawów, inne choroby stawów na tle zapalnym, zwyrodnieniowym czy nowotworowym, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, liszaj trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe,
 • prowadzenie rehabilitacji pacjentów, przy współpracy ze specjalistą rehabilitacji ruchowej czy ortopedą,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie skierowań, recept czy zwolnień lekarskich,
 • odbywanie konsultacji lekarskich na prośbę innych lekarzy,
 • przygotowywanie opinii, świadectw czy orzeczeń, a także wniosków dla celów sądownictwa, inwalidztwa czy zatrudnienia,
 • promowanie działań zdrowotnych i zapobieganie chorobom reumatycznym,
 • doskonalenie swojej wiedzy medycznej m.in. poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach zawodowych.

Leczenie reumatologiczne

Specjalizacja

Lekarz reumatolog może uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, jeśli odbędzie przeszkolenie określone w ramach programu specjalizacji oraz zda egzamin państwowy PES (Polski Egzamin Państwowy). składają się na niego egzamin praktyczny, testowy oraz ustny.

Potem musi złożyć wniosek o wydanie dokumentu, który poświadcza tytuł specjalisty, co powoduje, że uzyskuje on prawo do wykonywania zawodu lekarza specjalisty w określonej dziedzinie.
Obecnie wyróżnia się aż 40 specjalności podstawowych i 28 specjalności szczegółowych. Do specjalności szczegółowej można przystąpić dopiero po uzyskaniu odpowiedniej specjalizacji podstawowej.

Przebieg specjalizacji:

Reumatologia należy do dziedzin medycyny zawierającej się w specjalnościach szczegółowych. Dlatego o jej rozpoczęcie można ubiegać się dopiero posiadając już tytuł specjalisty w specjalnościach podstawowych takich jak pediatria czy choroby wewnętrzne. Bez tego nie można  niestety zostać reumatologiem.

Zobacz również
Lekarze

Ortopeda to specjalista zajmujący się zagadnieniami, które związane są z diagnozowaniem, rehabilitacją i leczeniem chorób związanych z narządami ruchu, takimi jak stawy, kości, czy...

Okulistyka znana od wieków Każdy zdrowy człowiek posiada 5 zmysłów, którymi przyswaja zewnętrzne bodźce. Najwięcej informacji otrzymujemy za pomocą narządów wzroku czyli oczu. To...

Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony pediatrom. Czym zajmują się specjaliści wykonujący ten zawód? Co trzeba zrobić, aby zostać pediatrą? Zapraszamy do lektury. Kto może zostać...