|   | 

Zawód kardiolog

Lekarz kardiolog to specjalista, który zajmuje się schorzeniami układu krążenia. Są to wszelkie choroby związane z tętnicami, sercem i żyłami. Leczy on pacjentów, którzy cierpią na takie choroby jak wrodzone oraz nabyte nowotwory serca, wady serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby mięśnia sercowego, choroby osierdzia, choroby węzłów chłonnych, udary mózgu, choroby zakrzepowo-zatorowe czy choroba reumatyczna serca.

Po zebraniu szczegółowego wywiadu od jego rodziny oraz pacjenta, kardiolog zleca lub wykonuje badania niezbędna, które pomogą ustalić prawidłowe rozpoznanie danej choroby. Następnie dobiera odpowiednią metodę leczenia oraz nadzoruje całościowy proces terapii u danego pacjenta. Kardiolog może przeprowadzić badania o charakterze zarówno inwazyjnym jak i także nieinwazyjnym. Może wykonać takowe zabiegi jak: angioplastyka wieńcowa, implantację układów, które stymuluję serce czy też koronagrafię.

Kardiolog kwalifikuje wszystkich pacjentów do operacyjnych zabiegów oraz zajmuje się sprawowaniem pooperacyjnej opieki. Samą zaś operacją zajmują się kardiochirurdzy. Kardiolog zaś nadzoruje rehabilitację i pacjentów po zabiegach.

Do zadań kardiologa należy prowadzenie działalności, która promuje zdrowy tryb życia oraz prowadzenia profilaktyki związanej z chorobami serca.

Obowiązki, zadania:

- nawiązywanie kontaktu oraz współpracy z samym chorym i jego rodziną, potrzeby leczenia, wyjaśnienie celu oraz łagodzenie niepokoju oraz lęku;

- badania chorych internistyczne, przedmiotowe, podmiotowe, które są ukierunkowane na choroby układu krążenia;

- kierowanie chorych na badania specjalistyczne i dodatkowe: tomografię, rtg, cewnikowanie serca, izotopowe oraz inne konsultacje do specjalistów medycznych;

- kierowanie biologicznego materiału na badania dodatkowe, czyli laboratoryjne: bakteriologiczne, biochemiczne, immunologiczne, histologiczne oraz inne;

Leczenie chorób układu krążenia

- wykonanie nakłuć leczniczych i diagnostycznych;

- wykonanie czynnościowych prób układu krążenia;

- ocena oraz interpretacja wyników wykonywanych badań pomocniczych;

- wykonywanie badań echokardiograficznych, ekg, próby wysiłkowej, rejestracji metodą Holtera oraz innych;

- leczenie wszelkich chorób układu krążenia, takich jak: niewydolność wieńcowa, wady serca, zawał serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze oraz inne

- udzielanie doraźnej pomocy w naglących stanach, defibrylacji serca, przeprowadzenie reanimacji, przetaczanie płynów infuzyjnych, przetaczanie krwi

- ustalanie wskazań oraz kwalifikowanie chorych do inwazyjnych zabiegów oraz operacyjnych

- prowadzenie działań na rzecz prewencji kardiologicznej oraz promocji zdrowia

- kierowanie wczesną rehabilitacją wszystkich chorych

- prowadzenie dokumentacji lekarskiej

- odbywanie lekarskich konsultacji dla innych lekarskich specjalności

- przygotowanie świadectw, opinii, wniosków oraz orzeczeń do celów zatrudnienia, inwalidztwa oraz sądownictwa

- doskonalenie swojej umiejętności i swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym podyplomowym.

Zobacz również