|   | 

Innowacyjne narzędzie do analizy danych dla branży farmaceutycznej

​Kompleksowa analiza danych dla branży farmaceutycznej przydaje się w wielu sytuacjach. Chętnie korzystają z niej firmy farmaceutyczne, które planują wzięcie udziału w przetargach medycznych, wprowadzają na rynek nowe produkty lecznicze lub pragną ustalić ceny leków na właściwym poziomie. W celu właściwego planowania działań biznesowych, warto skorzystać z analiz dostępnych w Scula - nowoczesnym narzędziu BI stworzonym przez polską firmę Lideo.

Analiza danych dla branży farmaceutycznej w Scula

Scula jest nowoczesnym narzędziem BI (Business Intelligence) stworzonym przez polską firmę technologiczną Lideo. Jej twórcy doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że sam dostęp do danych nie jest wystarczający, aby możliwe było ich właściwe wykorzystanie do celów biznesowych. Posiadane informacje należy bowiem umieć właściwie zinterpretować, a to z kolei jest możliwe tylko pod warunkiem, że zostaną ze sobą odpowiednio zestawione. Nie każda firma farmaceutyczna ma jednak czas i energię, aby samodzielnie dokonywać takich czasochłonnych i pracochłonnych działań. Specjalnie z myślą o ułatwieniu ich pracy postało narzędzie analityczne Scula, które precyzyjnie filtruje i selekcjonuje informacje prezentując je użytkownikowi w postaci czytelnych i skutecznych pod kątem biznesowym interaktywnych raportów.

Usługa Scula jest dedykowana branży farmaceutycznej, a z jej funkcjonalności z powodzeniem skorzystają nie tylko analitycy doskonale radzący sobie z danymi, ale także managerowie, zespoły operacyjne, a także zarządy firm farmaceutycznych. Dostępne w usłudze dane zyskują czytelną, przejrzystą i w pełni zrozumiałą dla każdego użytkownika postać, co pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału w działaniach biznesowych prowadzonych przez firmę. Informacje są prezentowane odbiorcom w czytelnej formie wykresów, diagramów i map, co pozwala na zrozumienie wzajemnych zależności między nimi, dokonanie szybkiej i prawidłowej ich analizy oraz podejmowanie w pełni skutecznych działań biznesowych.

Dlaczego warto skorzystać z analiz dla branży farmaceutycznej dostarczanych przez Scula?

Nowoczesna analiza danych dla branży farmaceutycznej oferowana przez usługę Scula pozwala zmaksymalizować szanse na wygrywanie przetargów medycznych ułatwiając przygotowanie się do nich oraz pomagając w opracowaniu skutecznej strategii. Funkcjonalność narzędzia BI jest jednak skierowana nie tylko do firm farmaceutycznych, które aktywnie biorą udział w przetargach lekowych lub planują tego typu działania w bliskiej przyszłości - Scula pomaga także producentom leków wprowadzającym nowe produkty lecznicze na polski rynek, chcącym ustalić ceny swoich produktów na odpowiednim poziomie lub poszukującym właściwej ścieżki dalszego rozwoju biznesu.

Scula jest narzędziem prostym i intuicyjnym w obsłudze, do którego dostęp uzyskuje się poprzez przeglądarkę internetową. Pozwala to na korzystanie z jego pełnej funkcjonalności z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu oraz planowanie działań nie tylko w biurze, ale także podczas podróży służbowych, spotkań biznesowych czy pracy zdalnej. Raporty w postaci przejrzystych i interaktywnych zbiorów wizualizacji mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wszystko to sprawia, że Scula nie tylko pomaga w maksymalizacji szans na wygrywanie przetargów, lecz pozwala także skutecznie wprowadzać na rynek nowe produkty lecznicze i leki generyczne, ustalać ich ceny na właściwym poziomie oraz systematycznie rozwijać działalność biznesową firmy farmaceutycznej.

Artykuł partnera

Zobacz również