|   | 

Specjalista reumatolog

Reumatolog rozpoznaje, różnicuje i leczy różnego rodzaju nieurazowe schorzenia układy ruchu - układowe choroby tkanki łącznej oraz zapalne i niezapalne schorzenia układu ruchu, w tym układu kostnostawowego i tkanek miękkich. Poza tym podejmuje działania promujące zdrowie i zapobieganie chorobom reumatycznym.

Zadania i obowiązki:

 • badanie przedmiotowe i podmiotowe,
 • nawiązywanie kontaktu i współpraca z chorym i jego rodziną,
 • kierowanie materiału biologicznej na badania dodatkowe - biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne,
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe - radiologiczne, tomograficzne, rezonans magnetyczny, izotopowe oraz na konsultacje do innych lekarzy,
 • przeprowadzanie prób czynnościowych narządów i układów,
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, a także blokad i wstrzyknięć dostawowych,
 • interpretowanie oraz ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych,
 • ustalenie rozpoznania lekarskiego lub rozpoznania wymagającego dalszej weryfikacji,
 • leczenie chorób stawów, kości, mięśni oraz tkanki łącznej - reumatoidalne zapalenie stawów, inne choroby stawów na tle zapalnym, zwyrodnieniowym czy nowotworowym, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, liszaj trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe,
 • prowadzenie rehabilitacji pacjentów, przy współpracy ze specjalistą rehabilitacji ruchowej czy ortopedą,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie skierowań, recept czy zwolnień lekarskich,
 • odbywanie konsultacji lekarskich na prośbę innych lekarzy,
 • przygotowywanie opinii, świadectw czy orzeczeń, a także wniosków dla celów sądownictwa, inwalidztwa czy zatrudnienia,
 • promowanie działań zdrowotnych i zapobieganie chorobom reumatycznym,
 • doskonalenie swojej wiedzy medycznej m.in. poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach zawodowych.

Leczenie reumatologiczne

Specjalizacja

Lekarz reumatolog może uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, jeśli odbędzie przeszkolenie określone w ramach programu specjalizacji oraz zda egzamin państwowy PES (Polski Egzamin Państwowy). składają się na niego egzamin praktyczny, testowy oraz ustny.

Potem musi złożyć wniosek o wydanie dokumentu, który poświadcza tytuł specjalisty, co powoduje, że uzyskuje on prawo do wykonywania zawodu lekarza specjalisty w określonej dziedzinie.
Obecnie wyróżnia się aż 40 specjalności podstawowych i 28 specjalności szczegółowych. Do specjalności szczegółowej można przystąpić dopiero po uzyskaniu odpowiedniej specjalizacji podstawowej.

Przebieg specjalizacji:

Reumatologia należy do dziedzin medycyny zawierającej się w specjalnościach szczegółowych. Dlatego o jej rozpoczęcie można ubiegać się dopiero posiadając już tytuł specjalisty w specjalnościach podstawowych takich jak pediatria czy choroby wewnętrzne. Bez tego nie można  niestety zostać reumatologiem.

Zobacz również

 • Czym zajmuje się dentysta?

  Dentysta jest lekarzem, którego praktyka jest w dziedzinie stomatologii. Dotyczy to jamy ustnej, zębów, dziąseł i pokrewnych obszarów...

 • Ortopeda

  Ortopeda to specjalista zajmujący się zagadnieniami, które związane są z diagnozowaniem, rehabilitacją i leczeniem chorób związanych z...