|   | 

Lekarz Ginekolog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Ginekologia, to jedna ze specjalizacji medycznych. Jest to także nauka zajmująca się prawidłowym funkcjonowaniem i chorobami żeńskiego układu rozrodczego. Męskim odpowiednikiem ginekologii jest andrologia. Lekarze ginekolodzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem ciąży, zlecając i przeprowadzając odpowiednie badania. Ginekolodzy zajmują się także diagnostyką niepłodności oraz chorób układu rozrodczego kobiet: infekcji intymnych, zaburzeń cyklu miesiączkowego a także zmian o charakterze nowotworowym.

Lekarz medycyny to osoba posiadająca uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Lekarze wszystkich specjalizacji dbają o stan zdrowia pacjentów, rozpoznają choroby i dolegliwości, leczą, a także informują pacjentów o metodach profilaktycznych. Zdarza się także, że lekarz prowadzi rehabilitację pacjenta. Niektórzy lekarze występują jako eksperci i konsultacji w kwestiach medycznych będących ich specjalnością. Opinie lekarskie mogą powstawać także na zamówienie instytucji a nawet organów państwowych.

Zawód lekarza wiąże się także z poczuciem misji. Przede wszystkim nie szkodzić, to zasada, którą lekarze powinni się kierować. Dobro pacjenta powinno znaleźć się zawsze na pierwszym miejscu. Jest to zawód, do którego trzeba mieć powołanie. Chęć pomocy i gotowość na poświęcenia, to cechy które powinny wyróżniać lekarza.

Wizyta u ginekologa

WYMAGANIA

Pierwszym krokiem w edukacji każdego lekarza jest ukończenie studiów medycznych. Trwają one aż sześć lat, o rok dłużej niż studia magisterskie na uniwersytetach i uczelniach technicznych. Po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu zawodowego należy pomyśleć o specjalizacji.

Prawo wykonywania zawodu lekarza specjalisty, niezbędne do rozpoczęcia indywidualnej praktyki zawodowej otrzymać można po odbyciu specjalizacji. Jest to szkolenie obejmujące zajęcia praktyczne ale i teoretyczne, kończące się egzaminem. Lekarz może, a nawet powinien pogłębiać swoją wiedzę. Zdarzają się lekarze o kilku specjalizacjach. Wielu z lekarzy specjalistów prowadzi dalsze badania i zawęża zakres swoich zainteresowań. Lekarze specjaliści mogą także kontynuować karierę na uczelniach i w szpitalach klinicznych i dzielić się swoją wiedzą ze studentami.  

Lekarz to zawód, do którego trzeba mieć predyspozycje. W przypadku lekarzy ginekologów bardzo ważne jest umiejętne podejście do pacjentek. Ginekolog powinien być taktowny i delikatny. Powinien potrafić rozmawiać z pacjentkami i przekazywać im ważne informacje dotyczące zdrowia i profilaktyki. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, niezbędna jest także empatia i cierpliwość. Lekarz powinien stawiać dobro pacjenta jako priorytet.

Zobacz również