|   | 

Problem uzależnień współcześnie

O uzależnieniach mówi się i pisze bardzo dużo. To będzie sprawiać, że z jednej strony jest wrażenie, że ten problem dociera do szerokiego grona społeczeństwa i będzie traktowany z powagą, z drugiej są nikłe albo też żadne próby przeciwdziałania tym zjawiskom przez organy państwowe czy instytucje społeczne, które tematem się zajmują. W prowadzonych dyskusjach pojawia się problem skutków wynikających z przyjmowania narkotyków i ubolewanie nad tymi skutkami. Problem uzależnień się rozszerza, ponieważ wiele osób sięga po takie produkty, które uzależniają i jednocześnie twierdzą, że to sporadycznie, że problem ich nie dotyczy. Oczywiście nikt nie przyzna się do tego, że jest uzależniony, pojawiają się kwestie, które będzie się określać jako decydujące, gdy chodzi o uzależnienia, zwraca się uwagę na to, że problem wynika z przyzwyczajeń. A tak naprawdę jest sprawą bezdyskusyjną, żę każde uzależnienie będzie powodować określone skutki psychiczne i fizyczne. Stąd więc zasadne będzie szerokie omawianie zagadnień związanych z uzależnieniem i zagrożeń jakie mogą one powodować - wyjaśnia terapeuta terapie.net.pl

Uzależnienie jako forma problemu społecznego nie będzie definiowane w Encyklopedii Powszechnej PWN ani też w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nie będzie definiowane również takie słowo jak nałóg, które również w naszym języku jest używane. Wydaje się, że pomocne będzie tutaj odejście do angielskiego słowa nałóg a mianowicie addiction z łacińskiego adictus co będzie oznaczać w Starożytnym Rzymie człowieka oddanego decyzją sądu w niewolę wierzycielowi w zamian za długi, których nie był w stanie spłacać. Było to więc ubezwłasnowolnienie

Jest to poważny problem społeczny o negatywnych skutkach i dlatego uzależnienie od bardzo dawna było badane przez studia psychologiczne, biologiczne czy socjologiczne. Zawsze podkreślano, żę to złożony problem i jest wiele źródłem, z których pochodzić może uzależnienie. Do zachowań nałogowych zaliczamy: alkoholizm, narkomanię, zaburzenia odżywiania, lekomanię,  siecioholizm, pracoholizm, nikotynizm, seksoholizm i hazard. Oczywiście nie jest to wyczerpujące wyliczenie, ponieważ ten temat będzie zdecydowanie szerszy i obejmuje znacznie więcej kwestii. 

uzależnienie

Obecnie szczególnie siecioholizm staje się dużym problemem. To nieklasyfikowana jednostka zaburzeń psychicznych, na którą składać się będzie kompulsywne używanie internetu co będzie powodować zmiany patologiczne. Osoby, u których wystepuje uzależnienie od internetu  najczęściej swój czas  spędzają w takich formatach rozrywki jak chaty, gry online, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe. U osób uzależnionych pojawia się rozregulowanie cyklu dobowego, przede wszystkim nie będzie tam odpowiedniego rytmu sen – aktywność. Najprościej widać to w momencie, gdy wieczorami w sieci znajdują się praktycznie te same osoby co zawsze. Skutki siecioholizmu będzie można ograniczyć wyłącznie poprzez dobrze prowadzoną psychoterapię. 

Najbardziej powszechni nałóg to oczywiście alkoholizm. Choroba alkoholowa polega na tym, że traci się kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu. Picie dużych ilości napojów wysokoprocentowych przez alkoholika wynikać będzie z przymusu psychicznego i somatycznego. Mechanizm, w ramach którego powstaje alkoholizm nie jest odpowiednio wyjaśniony. Nie ma przez to skutecznej metody walki z tym nałogiem.

Materiał partnera zewnętrznego: osrodkiterapeutyczne.pl

 

Zobacz również