|   | 

Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem specjalistą z dziedziny psychiatrii. Jego pacjenci to osoby, które mają zaburzenia psychiczne występujące samodzielnie lub z innymi chorobami medycznymi. Bada wszystkie nieprawidłowe objawy, określa kurację i leczenie oraz zapobiega pojawianiu się kolejnym problemom.

Aby stwierdzić, skąd biorą się przyczyny zaburzeń psychicznych lekarz bada możliwe źródła problemu, między innymi uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, społeczne oraz rodzinne i genetyczne. Lekarz ocenia, jakiego leczenia wymaga pacjent i jak bardzo zaawansowana jest choroba. Ocena choroby pacjenta jest możliwa poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, w którym specjalista dowiaduje się o istniejących objawach, częstotliwości ich występowania oraz czasie ich trwania. Dodatkowo psychiatra obserwuje pacjenta i kieruje go na badania, które pomogą zdiagnozować chorobę. Po zebraniu wszystkich ważnych informacji psychiatra jest w stanie ustalić, jakie zaburzenie psychiczne dotyczy danego pacjenta.

Prawidłowa diagnoza jest najważniejszym etapem powrotu do zdrowia. Kolejnym procesem jest leczenie. Zazwyczaj opiera się ono na stosowaniu środków farmakologicznych, i uczęszczaniu na psychoterapię, która pozwoli nabrać nowych umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu. Niekiedy zdarza się, że do całkowitego wyleczenia potrzebna jest interwencja innego specjalisty np. neurochirurga. Stan pacjenta podczas leczenia jest cały czas kontrolowany. Brak poprawy świadczy o źle dobranym leczeniu - w takim przypadku należy zmienić środki farmakologiczne lub zasady leczenia.

Wizyta u psychiatry

Psychiatra nie tylko diagnozuje pojedynczych pacjentów i zaleca im leczenie. Specjalista ma możliwość przeprowadzania spotkań w grupach dla osób o podobnym problemie lub organizuje spotkania dla rodzin, w których jedna osoba cierpi na zaburzenia psychiczne. Lekarz może także być bardzo przydatną osobą w sprawach sądowych i ubezpieczeniowych. Psychiatrzy to także osoby, które dokonują badań i naukowych odkryć w dziedzinie psychiatrii. Ich wiedza i doświadczenie sprawia, że są doskonałymi wykładowcami lub autorami artykułów w prasie.

Psychiatra pracuje zazwyczaj indywidualnie, lecz zdarza się, że współpracuje z innymi specjalistami w swojej dziedzinie oraz z pomocnym personelem medycznym, m.in. pielęgniarkami. W zależności od miejsca pracy psychiatry, jago nadzór sprawują inne osoby - w szpitalu - ordynator, w przychodni - kierownik, na uczelni - dziekan. Psychiatra może być także przełożonym zespołu terapeutycznego, który tworzą psycholodzy, pielęgniarki oraz terapeuci.

Zobacz również