|   | 

Pijemy więcej wody mineralnej – 112 litrów w ciągu roku

W ostatnich latach produkcja wody mineralnej w okresie letnim odnotowuje znaczący wzrost, co spowodowane jest głównie rosnącym popytem na rynku krajowym. Od 2013 do 2016 roku spożycie wody mineralnej w Polsce, bez dodatków cukrów, wzrosło o 30 proc. – wynika z analiz ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas.

Według szacunków analityków Banku BGŻ BNP Paribas spożycie wody mineralnej w Polsce bez dodatków cukrów, w 2016 roku wyniosło 112 litrów, podczas gdy jeszcze w 2013 roku było to zaledwie 86 litrów. W analizowanym okresie konsumpcja wody przekroczyła poziom spożycia piwa, który w 2016 roku osiągnął blisko 100 litrów. Dodatkowo, prawie połowa z wypijanej w Polsce wody spożywana była poza gospodarstwem domowym – najczęściej w lokalach gastronomicznych.

Rośnie produkcja wody mineralnej w kraju

Według danych GUS w 2016 roku produkcja wody mineralnej (niesłodzonej), w zakładach zatrudniających co najmniej 50 osób, zwiększyła się o 11,4 proc. do 3,9 mld litrów. Jeżeli doliczymy do tego wodę wytworzoną w małych zakładach, to według szacunków Banku BGŻ BNP Paribas produkcja mogła przekroczyć nawet 4,4 mld litrów.

– Już trzeci rok z rzędu produkcja wody mineralnej w Polsce zwiększyła się znacząco. W 2016 roku była niemal o 32 proc. większa niż trzy lata wcześniej, a w porównaniu z 2010 rokiem wzrosła o 41 proc. Produkcja wody mineralnej w naszym kraju jest ponad 2,5 razy większa od produkcji mleka spożywczego – komentuje Paweł Wyrzykowski, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas. – Powyższe dane dotyczą wyłącznie wody mineralnej, która nie zawiera cukru, innych substancji słodzących lub aromatyzujących. Warto zaznaczyć, że produkcja wody zawierającej te dodatki klasyfikowana jest jako produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych bez soków owocowych. Wielkość tej produkcji w omawianym okresie była stabilna i wyniosła około 3 mld litrów – zaznacza Paweł Wyrzykowski.

Wzrost sprzedaży wody

Lipiec rekordowym miesiącem w produkcji wody mineralnej

Produkcja wody mineralnej charakteryzuje się znaczącą sezonowością. W latach 2014-2016 od kwietnia do sierpnia średnia wielkość produkcji wody była o prawie 50 proc. większa niż przeciętna w pozostałych siedmiu miesiącach roku. Warto też zauważyć, że w lipcu produkuje się najwięcej wody – o 43 proc. więcej niż średnia w pozostałych miesiącach.

Stany Zjednoczone największym odbiorcą polskiej wody

Mimo że eksport wody mineralnej w Polsce w okresie 2014-2016 zwiększył się o 19 proc. do 50,6 mln litrów to produkowana w naszym kraju woda trafiła głównie na rynek wewnętrzny. Eksport wody mineralnej stanowi ok. 1 proc. produkcji, największym odbiorcą polskiej wody mineralnej były Stany Zjednoczone, gdzie w 2016 roku trafiło 28 proc. wolumenu eksportu tego produktu. Podobna ilość wody sprzedawana była na rynek brytyjski (27 proc.), a trzy kolejne rynki stanowiły nasi sąsiedzi – Czesi, Słowacy i Niemcy. Polska woda mineralna sprzedawana była również do Rosji, gdzie trafiło 4 proc. całkowitego eksportu.

Wydatki na wodę rosną w zależności od poziomu dochodów gospodarstw domowych

W 2015 roku wydatki na wodę mineralną i źródlaną w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wyniosły 55,32 zł rocznie i były większe niż wydatki na soki warzywne i owocowe (37,20 zł). Najwięcej wody mineralnej w gospodarstwach domowych wypijają osoby z wyższym wykształceniem, pracujące na stanowiskach nierobotniczych i pochodzące z dużych miast. Warto również nadmienić, że ilość wypijanej wody mineralnej rośnie wraz z poziomem zamożności gospodarstw domowych.

Zobacz również